13มิ.ย./22

การประชุมคณะกรรมการ​ศพก.และแปลงใหญ่​ ระดับอำเภอ

วันที่ 2 มิถุนายน​ 2565 เวลา 09.00​ น. ว่าที่​ ร.ต​ ชัชวาลย์​ ศรี​อุบล​ นักวิชาการ​ส่งเสริม​การเกษตร​ช​ำ​นา​ญ​การ ​รักษาราชการ​แทน ​เกษตร​อำเภอ​ดอยหล่อ​ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหล่อดำเนินการประชุมคณะกรรมการ​ศพก.และแปลงใหญ่​ ระดับอำเภอ​ ณ.ศูนย์​เรียนรู้​การ​เพิ่ม​ประ​สิ​ท​ธิภาพ​การผลิต​สินค้า​เกษตร​อ​ำ​เภอ​ดอยหล่อ​ จังหวัด​เชียงใหม่​(ศพก.หลัก)

13มิ.ย./22

มอบปัจจัยการผลิตด้านพืช เนื่องในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 2 มิถุนายน​ 2565 เวลา 14.00​ น. ว่าที่​ ร.ต​ ชัชวาลย์​ ศรี​อุบล​ นักวิชาการ​ส่งเสริม​การเกษตร​ช​ำ​นา​ญ​การ ​รักษาราชการ​แทน ​เกษตร​อำเภอ​ดอยหล่อ​ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหล่อ​ มอบปัจจัยการผลิตด้านพืช เนื่องในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรม จัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.และติดตามผลการดำเนินงานด้านการเกษตร ณ​ โรงเรียนสองแคว ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่​ โดยมี​ คณะครู​โรงเรียนสองแคว ให้การต้อนรับและรับมอบปัจจัยการผลิตด้านพืชในครั้งนี้

13มิ.ย./22

ติดตามผลการดำเนินและเตรียมพร้อมในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565

วันที่ 7​ มิถุนายน​ 2565 นางธัญญรัตน์​ ปาระมี​ เกษตรอำเภอ​ดอยหล่อ​ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนีกงานเกษตรอำเภอดอยหล่อ​ เข้าติดตามผลการดำเนินและเตรียมพร้อมในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565​ ณ​ ศูนย์​เรียนรู้​การ​เพิ่ม​ประ​สิ​ท​ธิภาพ​การผลิต​สินค้า​เกษตร​อ​ำ​เภอ​ดอยหล่อ​(ศพก.หลัก) ของนายอร่าม​ หล้าทิพย์​ ม.21​ บ้านไร่สว่างอารมณ์​ ต​ำ​บล​ดอยหล่อ​ อ​ำ​เภอ​ดอยหล่อ​ จังหวัด​เชียงใหม่

13มิ.ย./22

เปิดงาน วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ 7​ มิถุนายน​ 2565​ เวลา 09.30 น. นางธัญญรัตน์​ ปาระมี​ เกษตร​อำเภอ​ดอยหล่อ​ พร้อ​มเจ้า​หน้าที่​สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ดอยหล่อ​ เข้าร่วมเปิดงาน “วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๕” ณ​ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี​ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้

13มิ.ย./22

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี​

วันที่ 8​ มิถุนายน​ 2565​ เวลา 10.00​ น

นาง​ธัญ​ญ​รัตน์​ ปา​ระ​มี​ เกษตร​อำเภอ​ดอยหล่อ​ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหล่อ​ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี​ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเขียงใหม่โดยมี​นายศักดิ์ชัย​ คุณานุวัฒน์ชัยเดช​ เป็นประธานในครังนี้

13มิ.ย./22

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่​ (Field day)

วันที่ 10 มิถุนายน​ 2565​ ​เวลา 09.00​ น. นางธัญ​ญ​รัตน์​ ปา​ระ​มี​ เกษตร​อำเภอ​ดอยหล่อ​ พร้อ​มเจ้า​หน้าที่​สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ดอยหล่อ​ดำเนินการจัดงานการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่​ (Field day) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตและพัฒนาคุณภาพการผลิต ตลอดจนให้ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันให้บริการแก่เกษตรกร โดยให้ทุกหน่วยงานให้บริการและความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน การสหกรณ์ การทำบัญชีครัวเรือนการชลประทาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและอื่นๆ เรียกว่า การบริการครบวงจร

มีการถ่ายทอดความรู้โดยมีฐานการถ่ายทอดความรู้ ๖ ฐาน

ฐานการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง การผลิตข้าวครบวงจร

ฐานการเรียนรู้ที่ 2เรื่อง การเลี้ยงแหนแดง

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ด้านปศุสัตว์

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การทำปุ้ยหมักน้ำหมักชีวภาพ

ฐานการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน

ฐานการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การทำไร่นาสวนผสม

เกษตรกรเป้าหมาย​ 40​ ราย​ ณ​ ศูนย์​เรียนรู้​การ​เพิ่ม​ประ​สิ​ท​ธิภาพ​การผลิต​สินค้า​เกษตร​อ​ำ​เภอ​ดอยหล่อ​ ​จังหวัด​เชียงใหม่​ (ศพก.หลัก) โดยมีนางวาสนา​ บุญธรรมช่วย นายอำเภอดอยหล่อ​ เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้